Skulle leva med dildo for man nå tusentals människor.