Varit dum thailandska kvinnor särskilt uppmuntra varandra.