Mycket som passiva mogen kvinnor hörsel buddistiska chants.